houding en zit te paard.nl
Home Introducie Oefentherapie Cesar Houding en zit Contact Foto's Artikels

Oefentherapie Cesar

Specialist in houding en beweging

Oefentherapeut Cesar Dit is een behandelmethode gericht op behandeling en voorkoming van klachten veroorzaakt door een onjuist houdings- en bewegingspatroon.
De oorzaak van de klacht wordt op opgespoord door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoonten. Daarbij is het ontwikkelen, verbeteren en het zich eigen maken van een betere lichaamshouding essentieel om terugkerende klachten te kunnen voorkomen. Men leert zich bewust te worden van het eigen lichaam, de dagelijkse bewegingen en de manier waarop men beweegt.
Dit gebeurt door een motorisch leerproces. Dit leerproces leidt tot het verwerven van motorische vaardigheden.

Ieder mens beweegt en zit op zijn eigen manier. We staan, lopen, zitten, bukken, tillen, springen, ieder op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Het bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. In het algemeen blijkt dat mensen zich weinig bewust zijn hoe zij zich bewegen, welke houdings- en bewegings- gewoonten zij hebben en wat de invloed daarvan is.
Echter, onbewust aangewende bewegingen zijn niet altijd effectief en bij verkeerd gebruik van het lichaam kunnen klachten ontstaan, zoals oa. nek-, schouder- of rugklachten.
Door het aanleren van een juist spiergebruik en een goed spiergevoel kunnen deze klachten worden verminderd of worden voorkomen. Als spieren optimaal samenwerken en gewrichten op de juiste manier worden belast, spreken we over een “goed en gezond bewegingspatroon”.

De richtlijnen voor een juiste houding en zit op het paard, zijn dezelfde als die in zijn algemeenheid gelden voor een goede lichaamshouding.